gallery contemporary crafts norway
Galleri format Oslo
AKTUELL UTSTILLING

Norwegian Wood Art
Liv Blåvarp, Ingeborg Elieson, Stein Fjelldal, Erlend Leirdal, Martine Linge, Edith Lundebrekke, Stian Korntved Ruud
21.mai–21.juni
Liv Blåvarp, detalj. Foto: Per-Erik Bjørnback

Galleri Format Oslo viser for første gang på flere år en gruppeutstilling dedikert til materialet tre. Utvalget av utstillere er gjort blant billedkunstnere, designere og kunsthåndverkere. Utstillingen viser dermed et bredt spekter av arbeider i tre, som skulpturelle objekter, veggarbeider, smykker og hverdagsobjekter.

 

Liv Blåvarp er et internasjonalt navn innen smykkekunst. Hun arbeider særlig med store smykker i tre som har gitt henne et stort publikum både i Norge og utenlands. Blåvarp har gjennom hele sitt kunstneriske virke rendyrket treet som materiale, og det er halsklavene hun er mest berømt for. Hun har utviklet et særegent formspråk som utforsker konkave og konvekse former, hulrom og åpninger. I smykkene kombineres norske og eksotiske tresorter med elementer som hvaltann. Hvert elements mønster og farger fremheves ved kombinasjonene, som i sin helhet blir til imponerende og unike smykker.

 

Ingeborg Elieson stiller ut en serie objekter som omhandler et tilbakevennende tema i hennes kunstnerskap: det grenseoverskridende. Arbeidene kan sies å være mixed tapes av omgivelsene de er skapt i, inspirert av natur, hverdagslige bruksgjenstander, leketøy og non-funksjonelle design objekter. Interessen ligger i å fragmentere kjente elementer for deretter å sette de sammen på en ny måte - som et bidrag til en tilstand av flyt, en tilstand der vi trekkes mot det ukjente og foranderlige, etter å befinne oss på et vippepunkt der vi kan tilegne oss en annen innsikt og nye erkjennelser. Med dette utforsker hun potensialet i objektet til å overskride det visuelle feltets etablerte rammer.

 

Stein Fjelldal ble uteksaminert fra Kunsthøgskolen i Oslo i 2013. Han har en mastergrad fra grafikk linjen med fordypning i tresnitt. Han jobbet hovedsakelig med materialet tre under hele mastergraden og utforsket trykkplatens ulike muligheter. Fjelldal former drømmeaktige landskap, med assosiasjoner til ukjent terreng, basert på sinnsstemning og flyktige bilder av halvfigurative elementer, Trepanelets uttrykk fanger en bevegelse som kan gi inntrykk av at arbeidene er stillbilder av noe i stadig forandring.

 

Erlend Leirdal er en av de mest kjente skikkelsene innen norsk trekunst. Han har satt sitt preg på en rekke offentlige bygninger med sine utsmykkingsoppdrag og er representert i flere offentlige samlinger. Leirdal jobber frigjort fra tradisjonelle konvensjoner om hvordan tre materialene bearbeides, men likevel med stor håndverksmessig kunnskap. Han sammensetter ulike skulpturelle konstruksjoner som gir assosiasjoner til arkitektoniske reisverk eller naturens majestetiske skikkelser.

 

Martine Linges skulpturer kan ses på som en materialisering av ideer som blir et brennpunkt mellom fortid og fremtid. Slike overganger krever at materialer og teknikk stemmer med ideen, og at den håndverksmessige utførelsen henger sammen med uttrykket. Linge bruker mange ulike metoder og arbeider med alt fra fiber til metaller, men det er i treverket hun finner flest muligheter.  Hun leter etter er å gjøre fornemmelser sansbare og skape en form for inderlighet i det materielle, slik at det faktiske og det fabulerende sklir over i hverandre. Ved det ønsker hun å skape et lite skifte i vante synsvinkler hos de som møter skulpturene.

 

Interaksjon og farge er sentrale elementer i Edith Lundebrekkes kunst. I arbeidene i utstillingen lar hun treets materiale være synlig, treets farge og mønster blir en viktig del av uttrykket. Relieffene er bygget opp av trespiler av valnøtt-tre. Spiler og bakgrunn danner sjikt som blander seg med hverandre. Spilene skaper en tredimensjonal virkning som gjør at bildet endrer seg ved bevegelse. Betrakterens bevegelse og forflytning er sentral for opplevelsen og persepsjonen av verkene. Samspillet mellom lys og skygge hele tiden veksler ut fra tilskuerens betraktningspunkt og påvirker oppfatningen av komposisjon og farge.

 

I løpet av det siste året har Stian Korntved Ruud brukt det meste av sin tid til å utforske de unike organiske kvalitetene til tre og hvordan det å tillegge en funksjon kan forskjønne og raffinere et stykke tre. Prosjektet «Daily spoon» består av 365 unike utskårne skjeer laget av ulike typer tresorter på den tradisjonelle måten med håndverktøy. Ved å repetere utformingen av en skje hver dag over en lengre periode (365 dager) utforskes og utfordres en skjes estetiske og funksjonelle kvaliteter. Prosjektet vises i sin helhet i utstillingen.

TIDLIGERE UTSTILLINGER