gallery contemporary crafts norway
Galleri format Oslo
AKTUELL UTSTILLING

At first glance this division would appear to be more rational
Pernille Pontoppidan Pedersen (DK) HAiK (NO) Hunting & Narud (NO) Hilda Hellström (SE) Nathalie Fuica Sanchez (NO) Victoria Günzler (NO) Vera & Kyte (NO) Mari Østby Kjøll (NO) Aurora Passero (NO)
22.januar–1.mars
Installation view Photo: Thomas Tveter
Installation view Photo: Thomas Tveter
Installation view Photo: Thomas Tveter
Vera & Kyte (NO)
Mari Østby Kjøll (NO)
Nathalie Fuica Sanchez (NO)
Pernille Pontoppidan Pedersen (DK)
Victoria Günzler (NO)
Aurora Passero (NO)
Hilda Hellström (SE)
Hunting & Narud (NO)
Hunting & Narud (NO)
HAiK (NO)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

 

Dersom man vil forene noe som er delt, kan man helt enkelt putte delene oppi en samlende helhet. Slik fungerer en opera - et verk. Verket kan være en tekst, en sang, et sted; hvilket som helst egnet format egentlig; hva med en utstilling?

 

Victoria Gunzler, forener det som synes å være delt; designere, billedkunstnere og kunsthåndverkere presenteres side ved side, og alt blandes i en svimmel mix. Avgrunnen mellom de, hovedsakelig i navnet, er det enkelt å bygge bro over – gjennom å føye de alle under én parole; "Ved første øyekast synes denne oppdelingen å være mer rasjonell".

 

Utstillingen som helhet belyser ulike strategier for å forhandle (eller negere) tradisjoner knyttet til et bestemt fagfelt, objektkategori eller materiale; Pernille Pontoppidan, Victoria Gunzler og Nathalie Fuica Sanchez bryter alle ned gjenstander tradisjonelt forbundet med det keramiske materiale - krukken - på lekfulle og rampete måter. Hilda Hellstrøm sine utenomjordiske urner framkaller spørsmål om hva de er laget av og hvorfor. Slike verk, stiller spørsmål av ontologisk karakter (Hva er det?), og blir presentert sammen med verker som veksler mellom å vise og skjule sin natur. Både design-duoene Vera & Kyte og Hunting & Narud, engasjerer hverdagsobjektets fortellende egenskaper. Objektene deres er mer enn deres troskyldige ytre avslører - de synes å ønske noe mer enn bare å oppfylle sin funksjon. Kunstnerne i denne utstillingen har også til felles en vilje til å samarbeide med andre, enten det dreier seg om samarbeid med andre utøvere, andre fagfelt eller med arkitektur og rom; både Aurora Passero og Mari Østby Kjøll sine verk kan synes flyktig og unnvikende hva gjelder faglig tilhørighet (er det skulptur, maleri eller arkitektur?), men er begge svært konkrete i måten de engasjerer rommet og arkitekturen som omgir de. HAIK forkroppsliger på mange måter hva Gunzler synes å argumentere for med utstillingen; de blander mote og kunst, håndverk og industri, samarbeider med andre kunstnere og designere og presenterer sitt arbeid i et utall formater og på ulike plattformer; som events, som utstillinger i gallerier eller performance. Samtidig som de fastholder kroppen og klær som et utgangspunkt (å bære, å bruke, å bevege seg i) visker de ut skiller og etablerer nye måter å jobbe på.

 

Marianne Zamecznik

KOMMENDE UTSTILLINGER

Utstillingsprogram våren 2015
22.februar–28.juni 2015
TIDLIGERE UTSTILLINGER

Marit Tingleff
Veggobjekter 2014
20.november–11.januar 2015
SOFA CHICAGO 2014
6.november–9.november 2014