gallery contemporary crafts norway
Galleri format Oslo
AKTUELL UTSTILLING

Marit Tingleff
Veggobjekter 2014
20.november–21.desember
Installation view - Photo: Thomas Tveter
Installation view - Photo: Thomas Tveter
Installation view - Photo: Thomas Tveter
”Panel, standing/resting I” 2014 - Photo: Thomas Tveter
”Panel, standing/resting II” 2014 - Photo: Thomas Tveter
”Looking in / Looking out I” 2014 - Photo: Thomas Tveter
”Looking in / Looking out II” 2014 - Photo: Thomas Tveter
”With eyes sensitive for green” 2014 - Photo: Thomas Tveter
1 2 3 4 5 6 7 8

Marit Tingleff viser nye monumentale keramiske arbeider i Galleri Format Oslo.

 

Fasilitetene i keramikkavdelingen ved Kunsthøgskolen i Oslo har gitt Tingleff muligheten til å utforske tyngdekraften på en lenge etterlengtet måte. De store keramiske arbeidene modelleres vannrett og har ved store spesialvegger kunnet heises opp i en skråstilt loddrett posisjon. Leire er et tungt materiale, hvor tyngdekraftens nådeløshet gjør at store leiremengder lett vil sige. Dette er noe alle som arbeider med materialet må forholde seg til enten man bygger keramisk kunst eller graver i terreng. Tingleff benytter her muligheten til å overliste en dominerende egenskap i dette materialet og oppnår dermed sitt ønske om å få et stort keramisk arbeid i våt tilstand til å stå ved egen vekt, i balanse lent mot veggen. Hun både utnytter og beseirer tyngdekraften ved å bruke den som et verktøy i utviklingen av et arbeide. Tingleffs håndverksmessige erfaring er en viktig del av denne prosessen. Hun bruker hele kroppens tyngde i byggeprosessen, der føttene brukes som verktøy i tillegg til hender. Hun overfører erfaring fra hendene til føttene og bruker et jevnt og stabilt trykk for å bygge den store flaten. Tyngdekraften spiller også en sentral rolle i hennes videreutvikling av det stående arbeidet. Tingleff heller fargen (begitningen) fra toppen og lar den renne i eget løp nedover flaten. Dermed lar hun igjen tyngdekraften fungere som et verktøy og fargen danne linjer i forskjellige tykkelser og mønstre.

 

Det andre utforskningsområdet i flere av arbeidene er kobberoksidet. Fargestoffet har lange tradisjoner og referanser i keramikkens historie; det gir den grønne intense fargen vi forbinder med naturen og landskap vi kjenner. Kobberet i forskjellige former har transformative evner som gjør det utfordrende og spennende å arbeide med, samtidig som det er enkelt, virkningsfullt og billig (folkelig). Som en fortsettelse av tidligere tema bringer Tingleff landskapet inn i arbeidene, denne gangen ikke som et direkte motiv, men som farge og materiale. Leire er i seg selv et slags landskap, det er et materiale som er hentet ut av jorden i et landskap nær oss eller langt borte. Vår hjemlige leire farger arbeidene i utstillingen Panel, stående/ hvilende I og II. I ren form blir den dyp teglrød og blandet med en hvit pipeleire blir den blekere. Dens rike innhold av jern gir et fargespekter som gjør den uovertruffen i maleriske egenskaper og kvaliteter. Kombinasjonen av tyngdekraftens tilfeldige føringer og fargestoffets unike egenskaper danner unike overflater i Tingleffs stående veggobjekter.

 

 

Marit Tingleff (f. 1954) er professor og fagområdeansvarlig for keramikk ved Kunsthøgskolen i Oslo. Tingleff er en av landets mest anerkjente keramikere. Hun fikk sitt internasjonale gjennombrudd på utstillingen Scandinavian Craft Today i Japan og USA i 1987–88. Hun har hatt en rekke utstillinger internasjonalt i blant annet Marsden Woo Gallery i London og Nancy Margolis Gallery i New York. Hennes arbeider er innkjøpt av Victoria & Albert Museum, Design Museum Denmark og de tre norske kunstindustrimuseene.

KOMMENDE UTSTILLINGER

TIDLIGERE UTSTILLINGER