gallery arts crafts norway
Galleri format Oslo
AKTUELL UTSTILLING

Maria Brinch
THE MIDNIGHT LUNCH BREAK
22.mai–22.juni

Hvordan folde og brette sin egen virkelighet slik at den appellerer til en selv?

Drømmer er som filmsekvenser som surrer og går, med en sensibilitet for at noe kan skje.

 

Maria Brinchs tekstiler består av flere bilder oppå hverandre, fotografier trykket på ull og påført pigment – bilder som duses ut av vann.

Arbeidene er fargesterke, maleriske (med pekere til en landskapstradisjon) og ekspressive, men velger altså å holde noe for seg selv. De poserer ikke nødvendigvis som hemmelighetsfulle, men presenterer en forside. For det er denne fronten som gjelder, den eksponeres, som vi alle støter frontalt mot verden. Komposisjonene er resultat av en aktiv redigering, en konstruktiv oppstramming av noe potensielt utflytende. Noe er valgt vekk, men det er der fortsatt, og rommer derfor alternativer.

 

I glass og ramme er materialets særpreg, vekt og fall også tilstede, men på en annerledes måte. Det er innelåst og flatklemt, men er fortsatt i slekt med prydtekstiler. Avstanden blokkerer den umiddelbare forførelsen, av den typen som spenner bein på deg. Materialet signaliserer en viss utilgjengelighet, sansningen er kontrollerbar og dermed utholdelig, som Maria selv sier det. Den visuelle strategien overfaller ikke sansene, men er sosialt anlagt. Den vil noe mer enn sin egen gjennomarbeidede estetikk.

 

Det å vende om på noe og pakke noe inn i seg selv er en handling som er like spinkel som den er energisk. Foldingen betyr også en mulig frigjøring av nye erfaringer, steder og fortellinger, i en eller annen rekkefølge.

 

Ingen kan si at fasaden bare er overfladisk, for den lover noe fint den kanskje ikke en gang kan innfri.

 

 

Line Ulekleiv

TIDLIGERE UTSTILLINGER