THERESE HOEN

IF THOU WERT THE ASS

16 August - 7 October 2018

Installasjonen If thou wert the ass handler om natur. Om menneskets tilhørighet til naturen. Om menneskets likegyldighet til naturen. Om disharmoni, ødeleggelse, utslettelse. Og en søken etter et sted der alt er bedre. Tittelen på Therese Hoens utstilling er lånt fra en sekvens i Timon of Athens av William Shakespeare. En sekvens som for kunstneren sier mye om hvordan vi mennesker ser ut slik vi lever i dag. Vi følger en destruktiv vei, der det alltid vil stå noe klart – et ”beast”, en konsekvens – og vente bak neste sving, klar til å ta utviklingen videre.
What beast couldst thou be, thatwere not subject to a beast? (...). William Shakespeare

Hoens kunstneriske praksis dreier rundt tema som virkelighetsflukt, (mental)reise, hukommelse, tilstedeværelse og møter mellom kropp og rom/ form og arkitektur. Hoen jobber alltid tett med arkitekturen hun former installasjoner i, og arbeidene vil derfor alltid bære i seg et stedspesifikt element. Vegger, gulv og tak absorberer og tilslører deler av en historie og er dermed viktige komponenter og medspillere.

Therese Hoen (f. 1983, Oslo) fullførte sin bachelor i kunst, seksjon for keramikk, ved Kunst- og Designhøgskolen i Bergen i 2006 og tok siden en master i 2011, også ved KHiB. I tillegg til studiene i Bergen har hun et semester i scenografistudier ved DAMU, Praha.
Arbeidet If thou wert the ass er produsert med støtte fra Billedkunstnernes Vederlagsfond.