gallery contemporary crafts norway
Galleri format Oslo
TIDLIGERE UTSTILLING

ANNE LÉGER / THERESE HOEN
Utstillinger
16.august–7.oktober
Anne Leger / Necklace, 2016
Therese Hoen / Installation. Material: Plaster, stoneware, porcelain, wood, rigid foam.
Liv Blåvarp
Anna Talbot
Camila Luihn
Heidi Sand / Inside, 2011
Ingjerd Hanevold
Konrad Mehus
1 2 3 4 5 6 7 8

ANNE LÉGER

TILSTEDE

Anne Légers utstilling «Tilstede» i Galleri Format er sammensatt av skulpturer, objekter og skulpturelle smykker. Arbeidene uttrykker seg i geometriske grunnformer av emaljerte, oksiderte og patinerte metallflater og treverk. Skulpturene kjennetegnes av stramme arkitektoniske konstruksjoner med en nedtonet fargepalett der en utforskning av lyset i det mørke kommer til uttrykk. I spenningen mellom formvalg, materialvalg og palettene hun benytter, oppstår det en lavmælt dialog mellom elementene.
 
Anne Léger (f. 1966, Chartres, Frankrike) har studert skulptur og fotografi på Institut for Visuel Art i Orléans, samt Metall og Smykkekunst på Khio i Oslo der hun tok mastergrad i 2008. Léger har hatt flere separatutstillinger og deltatt på flere gruppeutstillinger både i Norge og i utlandet. I 2015 var hun representert på den internasjonale smykkemessen SCHMUCK i München. Arbeidene hennes er innkjøpt av Kode i Bergen, Nordenfjeldske Kunstindustrimuseum, Nasjonalmuseet i Oslo og Oslo kommune.
 
 /
 
THERESE HOEN
IF THOU WERT THE ASS

Installasjonen If thou wert the ass handler om natur. Om menneskets tilhørighet til naturen. Om menneskets likegyldighet til naturen. Om disharmoni, ødeleggelse, utslettelse. Og en søken etter et sted der alt er bedre. Tittelen på Therese Hoens utstilling er lånt fra en sekvens i Timon of Athens av William Shakespeare. En sekvens som for kunstneren sier mye om hvordan vi mennesker ser ut slik vi lever i dag. Vi følger en destruktiv vei, der det alltid vil stå noe klart – et ”beast”, en konsekvens – og vente bak neste sving, klar til å ta utviklingen videre.
What beast couldst thou be, thatwere not subject to a beast? (...). William Shakespeare

Hoens kunstneriske praksis dreier rundt tema som virkelighetsflukt, (mental)reise, hukommelse, tilstedeværelse og møter mellom kropp og rom/ form og arkitektur. Hoen jobber alltid tett med arkitekturen hun former installasjoner i, og arbeidene vil derfor alltid bære i seg et stedspesifikt element. Vegger, gulv og tak absorberer og tilslører deler av en historie og er dermed viktige komponenter og medspillere.

Therese Hoen (f. 1983, Oslo) fullførte sin bachelor i kunst, seksjon for keramikk, ved Kunst- og Designhøgskolen i Bergen i 2006 og tok siden en master i 2011, også ved KHiB. I tillegg til studiene i Bergen har hun et semester i scenografistudier ved DAMU, Praha.
Arbeidet If thou wert the ass er produsert med støtte fra Billedkunstnernes Vederlagsfond.
 
/

PROSJEKTROM:
PRESENTASJON AV NORSK SMYKKEKUNST
 
Liv Blåvarp har i tiden fra 1982 til i dag arbeidet innenfor feltet skulpturelle smykker utført i ulike tre sorter og andre naturmaterialer. Arbeidene kan beskrives som fleksible strukturer som møter bærerens behov for funksjonalitet. Likevel er målet om å skape et interessant arbeid som en selvstendig skulpturell gjenstand det sentrale i kunstnerskapet. Vi kan beskrive  uttrykkene som taktile sammensetninger av deler til volumer som former fargerike, bevegelige enheter. Titler er ofte benyttet og viser at arbeidene har referanser til historie, myter, natur, dyr og planter.
 
Ingjerd Hanevolds serie med kjeder i sølv og akryl består av repetisjoner av organiske former. Som kunstner er hun opptatt av å følge naturens logikk og hun ønsker å holde fast ved det opprinnelige og det enkle. Basert på prinsipper knyttet til tilblivelse, konstruksjon og vekst utforsker hun fraktale mønstre og strukturer i planter og mineraler, spiraler og skjellformasjoner. Hanevold er interessert i smykker i en utvidet historisk kontekst. Symboler, ritualer, arbeidsmetoder og håndverk er sentrale aspekter i hennes praksis. Arbeidene hennes integrerer det naturgitte i det kunstnerskapte og hun er opptatt av å belyse materialets egenskaper i seg selv.
 
Camilla Luihns kunstneriske praksis omfatter smykkekunst, fotografi, objekter samt grafiske trykk. Kombinasjonen av teknisk kompetanse og bevisst bruk av objekters funksjon gir arbeider med poetiske elementer, som skildres gjennom forskjellige tematiske prosjekter. Luihn beveger seg i et landskap der hun balanserer på den tynne linjen mellom det nære og "vanlige" og det spektakulære og unormale, noe som setter fokus på mellommenneskelige forhold og samfunnsrelaterte vinklinger.
 
Konrad Mehus har vært en sentral figur i norsk kunsthåndverk siden 60-tallet. Han er kjent for sin lett tilslørte ironi, og politiske brodd i mange av hans arbeider. Med sølv som hovedmateriale og smykke som medium forteller han historier med sosialt innhold. På tidlig 70-tallet laget han en egen gjenstandsserie i sølv/krystall som parodierte borgerskapets diskrete sjarm. «Dinnertime» fra 1974 er et objekt som er satt sammen av en gaffel og krystallglass og blir regnet som et ikon for sin tid. Denne gangen er det derimot en kommentar til ulvedebatten, som kommer frem i smykkene i utstillingen.
 
En stadig tilbakevendende problemstilling i Heidi Sand sine verk er en interesse for ornametiske utsagn der det utforskes i å skape ulike mønster og stemninger, i møter mellom flater og mellomrom. Sand tar gjerne utgangspunkt i strukturer i naturen ved å registrere, transformere og forenkle elementer. 
I serien ”Internal Landscapes” har hun latt seg inspirere av kroppens indre organer med ønske om å gi betrakterne en anledning til å reflektere over kroppens verdi og dens betydning for vår eksistens. Samtidig formidles en bevissthet om at smykker som kunstart har en usedvanlig nær relasjon til kropp.

Anna Talbot tilhører en yngre generasjon med smykkekunstnere i Norge som representerer en ny retning i feltet. Talbot stiller sammen ulike typer materialer og behandler de som likeverdige. Talbot er opptatt av prosesser knyttet til raffinering av ’ready-made’ objekt og materialer. Hun er dedisert til håndverksformer som verdsetter kunnskap om materialet og bruker dette som et utgangspunkt for å skape meningsbærende smykker.
AKTUELL UTSTILLING

UNiK - kuratert av Hege Barnholt
22.november–22.desember 2018
TIDLIGERE UTSTILLINGER