gallery contemporary crafts norway
Galleri format Oslo

OM KUNSTNERNE

 

Galleri Format Oslo formidler en rekke norske og et utvalg internasjonale kunsthåndverkere. Galleriet går aktivt ut for å orientere seg nasjonalt og internasjonalt, samt hente inn nye arbeider og utstillinger for å synliggjøre et bredere spekter av kunstneriske praksiser på feltet. Galleriet skal utfordre etablerte normer samtidig som det skal belyse sentrale verdier i fagfeltet.

Utstillingsprogrammet består av etablerte kunstnerne og unge talenter. Utstillingene skal holde høy kvalitet og aktualitet.

 

Kunstnere, bilder og info oppdateres fortløpende.

KUNSTNERE

Velg kategori